Na čem se soustředit při vytváření vizuální identifikace

Každá firma, které záleží na rozpoznatelnosti, by se měla postarat o vizuální identifikaci značky. Celá vizuální identifikace se skládá z mnoha prvků, které tvoří jeden celek. Až donedávna se mělo za to, že podobné aktivity jsou výhodné jen pro velké firmy. Naprostý omyl. Již nějakou dobu začínají i malé firmy působící pouze na místním trhu, rovněž vidět výhody vyplývající z jednotného vzhledu firmy.

Vizuální identifikace firmy – od čeho začít

 • Příprava fází realizace
 • Příprava analýzy konkurence
 • Shromáždění všech propozic a nápadů
 • Výběr vzorů a koloristiky
 • Vyhodnocení přizpůsobení všech složek

Většina z nás má vytváření profesionální vizuální identifikace spojeno s velkými náklady a potřebou pověřit tuto úlohu profesionální firmě. Samozřejmě, velké korporace si to mohou dovolit. Ale není to rozhodně nutné. Mnoho prvků budování vizuální identifikace můžeme udělat sami.

Prvky vizuální identifikace, které můžeme navrhnout sami

 • Hlavičkový papír – je výjimečně důležitým prvkem. Firemní papír je jakousi vizitkou firmy. Tím, že na něj umístíme logo firmy a přizpůsobíme jeho vzhled ostatním komponentům, můžeme si být jisti, že náš dopis nezmizí mezi jinými, a navíc nám zajistí profesionální image
 • Nabídkové složky – jsou nesmírně důležité při podávání nabídek a během obchodních schůzek. Zajímavě navržená nabídková složka od prvního okamžiku vyvolává zájem příjemce
 • Pracovní stejnokroje – skvělým nápadem je postarat se o oblečení pro zaměstnance, které zapadá do vizuální identifikace společnosti. U zaměstnanců vplývá na pocit sounáležitosti se skupinou a u zákazníků zajistí pozitivní názor na firmu
 • Vizitky (https://justprint.cz/produkty/vizitky) – ideálně doplní hlavičkové papíry a nabídkové složky a vytvoří perfektní propagační sadu

Vykonání projektu, výběr barev a vzorů na firemním papíře si určitě můžeme připravit sami. Stojí však za to postarat o profesionální tisk a přípravu ostatních materiálů. Nabídkové složky, vizitky nebo stejnokroje zaměstnanců můžeme navrhnout sami, ale jejich tisk a realizace musí být předán firmě, která má zkušenosti v realizaci takových projektů.

Image firmy je ovlivněna mnoha malými prvky. Vytvářejíc vizuální identifikaci firmy měli bychom mít na paměti, že samotná myšlenka nebude mít vliv na pozitivní zpětnou vazbu zákazníků a nedá nám jistotu, že bude naše značka okamžitě rozpoznatelná. Důležitým prvkem je profesionální příprava, výroba a následná aplikace všech komponentů.

 

 

Jak vytvořit reklamní katalog?

Reklamní katalogy se týkají odvětví, která nabízejí určité množství zboží nebo služeb. Jejich úkolem je představit zákazníkovi celou nabídku společnosti, stručnou historii a přístup, který ji vyzdvihuje na pozadí konkurentů. Katalogy přicházejí ve dvou formách: tištěné nebo digitální. Vytvoření takového souboru umožňuje dotyčnému člověku blíže se seznámit s aktivitami a také na sebe upoutat pozornost. Pokud je celek doprovázen bohatým a výrazným grafickým designem, tím lépe. Zvýšený zájem může způsobit, že poptávka po službách bude větší, což v důsledku toho zvýší příjmy několikanásobně.

Jak vytvořit strukturu katalogu?

Před vytvořením samotného obsahu a grafiky je nutné provést příslušnou analýzu a určit potřebu tvorby katalogu. Nejlepší je zvážit, jaké bude publikum, co se mu bude líbit, to znamená jeho preference, jazyk a styl katalogu, obsah katalogu a rozpočet, který je k dispozici pro tisk.

Struktura informací obsažených v reklamním katalogu musí být transparentní a srozumitelná, aby čtenář okamžitě pochopil, s jakou sférou činnosti má do činění. Reklamní katalog musí být mapou, po které se čtenář bude pohybovat. To mu usnadní rozhodování, zda chce koupit určitý produkt nebo využít nabízenou službu.

Jaké informace by měl katalog obsahovat?

Reklamní katalogy by měly být založeny na správném grafickém uspořádání. Správně vybrané fotografie a grafika dávají divákovi pobídky, které vedou k využívání výhod společnosti. Texty a popisy by měly sloužit spíše jako doplněk informací. Lidé nakupují očima, protože většina z nich jsou vizuálními typy. Tím, že k tomu přidáte příjemné asociace, přiblížíte klienta správnému řešení. Katalog by měl obsahovat:

 • dobře navržené grafické zpracování,
 • decentní hesla a konkrétní popisy,
 • přehlednost sdělení.

Jak provést tisk katalogu?

Tisk katalogů je velmi důležitý. Část lidí je stále zvyklá používat fyzické nosiče informací. Tímto způsobem jste blíže k zákazníkovi, který chce využít poskytovaných služeb nebo koupit daný produkt. Přizpůsobení barev v celé konvenci je také důležité, protože čitelnost všeho je základem dobře vytvořeného katalogu.

Důležitá je i složení katalogu, tedy lepeného nebo sešívaného tvaru. Sešívané katalogy se vyznačují lepší pevností díky způsobu, jakým se strany vzájemně spojují. Nitě jsou odolnější než lepidlo a nejsou tak snadno poškozeny ani roztrhány.

Vytvořením kvalitního reklamního katalogu se může zákazník lépe identifikovat s vaší značkou. Uvidí tak řadu řešení nebo produktů nabízených poskytovatelem služeb. Bude mít vše po ruce, což usnadní očekávané rozhodnutí.

 

K čemu slouží balení produktu?

Balení produktu v minulosti plnilo pouze praktickou funkci a chránilo výrobek při jeho přesunu z místa na místo. V současné době je balení také navrženo tak, aby lákalo k nákupu. Balení produktu je díky správné barvě také rozpoznatelným prvkem značky.

Jak vybrat správné balení produktu?

Balení produktu může být navrženo různými způsoby, může být zalaminováno fólií, může mít výsuvný vnitřek nebo speciální mechanismy pro otevření. Výběru obalu by měla předcházet otázka, k čemu je určeno. Může se jednat o balení produktu určeného pro skladování, které předvede zboží v kameném obchodě, pošle produkt kurýrní společností nebo poštou.

Pokud dodáváte zboží kurýrní společností, dobrou volbou je zásobit se tvarovanými poštovními krabicemi z recyklované lepenky. Pro odeslání křehkých produktů nebo produktů vyhotovených ze skla jsou vhodné velmi odolné a stabilní krabice. Balení produktů (https://justprint.cz/produkty/krabice-a-obaly) se používají také k prezentaci sladkostí ve výlohách prodejen nebo jiných malých produktů, jako jsou peněženky, kravaty, motýlky nebo ponožky.

Jaké jsou úkoly balení produktu ?

Funkce balení produktu se neustále mění v závislosti na poptávce zákazníků, hlavní úkoly, které musí splnit, jsou:

– je nositelem informací o značce a samotném produktu,

– zajištění produktu,

– přilákání pozornosti zejména ve velkých obchodech.

Kupující se stále více zaměřují na pohodlí života, takže balení produktu jsou určena k uspokojení těchto potřeb, jako například funkcí, která usnadňuje otevírání nápojů pro děti, jež jsou opatřeny zátkami bez krytu nebo speciálními sáčky pro usnadnění vaření rýže.

Co jsou nestandardní balení produktu

Unikátní povrchová úprava a doplňky na míru vytvářejí nestandardní řešení. K takovým nestandardním prvkům, které se používají k výrobě balení produktu, lze přičíst hot stamping. Jedná se o poměrně jednoduché dokončení, které zahrnuje pokrytí krabice speciálním stříbrným nebo zlotým povlakem, který jí dodává elegantní vzhled. Dalším procesem, který je často vyhotovován na nestandardních produktových baleních, je vtláčení, které spočívá v podrobení vzoru produktu vysoké teplotě, díky čemuž zůstává vlisován na povrch v podobě vypouknutí nebo prohloubení.

Současně s rozvojem potřeb trhu se nabídka balení produktu stále rozšiřuje.

Efektivní metody velkoplošného tisku

Velkoformátový tisk je v dnešní době velmi populární. Používá se mimo jiné k výrobě různých cedulí, bannerů nebo plakátů. Máme k výběru různé metody velkoformátového tisku a tu, kterou vybereme, ovlivní trvanlivost i estetiku provedení.

Velkoformátový tisk pro speciální úlohy

Je těžké si představit, jak by fungoval reklamní průmysl bez velkoformátového tisku. Nejlepší tiskové stroje se přizpůsobují potřebám svých zákazníků a umožňují výběr různých tiskových technik. Ve skutečnosti to není jednoduchý úkol. Lidé, kteří právě začínají své dobrodružství s velkoformátovým tiskem, by měli využít rady odborníků. Je to šance vyhnout se mnoha chybám.

Před použitím konkrétní techniky se podívejme na konečný výsledek, který chceme získat. Jiný způsob tisku je doporučován pro vytvoření plakátu, jiný, když chcete polepit auto, jiný v případě velkého banneru. Je velmi důležité, zda budou tištěné povrchy silně využívány.

Velkoformátový UV tisk

Velkoformátový UV tisk je ceněn pro svou vysokou estetiku a také nadprůměrnou trvanlivost. V jeho případě se inkoust vytvrzuje pomocí UV záření, což jej činí extrémně odolným vůči extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, vlhkosti, ultrafialovému záření.

Takový tisk je vhodný pro použití na tvrdých materiálech. Můžeme provést UV tisk na sklo, kovový povrch, dřevo, plast, různé druhy syntetických materiálů. Je důležité, aby byly ploché.

Potisky provedené touto metodou velmi rychle vysychají, což je důležité, když nám záleží na čase.

velkoplošný tisk

Velkoformátový solventní tisk

Pokud je rozlišení 360 až 720 dpi to, co potřebujeme, vynikajícím řešením je velkoformátový solventní tisk. Tato metoda je charakterizována velmi dobrou odolností vůči škodlivým atmosférickým faktorům a velmi vysokým nebo nízkým teplotám. Problémem je naopak náchylnost k mechanickému poškození a oděru. Takový tisk po správné ochraně je vhodný pro použití na billboardech nebo reklamních cedulích.

Velkoformátový měkký solventní tisk

Pro velkoformátový měkký solventní tisk můžeme získat materiály s velmi vysokým rozlišením. Zde, stejně jako v případě velkoformátového tisku, lze hovořit o velmi vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům a problémech s možným mechanickým poraněním.

 

PRŮMYSLOVÉ VELETRHY – NEZBYTNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Účast na pravidelně pořádaných průmyslových veletrzích je jednou z nejoblíbenějších a zřejmě nejúčinnějších forem propagace podniku. To dává majitelům firem příležitost předvést produkty a služby, které nabízejí velkému počtu potenciálních zákazníků. Samotná účast na veletrhu však nezaručuje úspěch-důležité jsou i vhodné propagační materiály a způsob jejich prezentace. Profesionální formou reklamy podniku jsou vždy praktické a funkční reklamní standy.

Reklamní stand – co to je?

Reklamní stand je termín vypůjčený z angličtiny-v překladu do češtiny znamená „stojan“. Takové stojany slouží především k umístění propagačních materiálů a pomůcek. Patří k nim různé druhy letáků, brožur, ale také příslušenství označených logem společnosti a vydaných v rámci reklamy potenciálním zákazníkům (mimo jiné, tužky, šňůrky na krk, a někdy a kalendáře, a dokonce i cukroví).

levny tisk

Profesionální prezentační stanoviště

Výrobou profesionálních reklamních standů ve formě výstavních stojanů se zabývají profesionální společnosti. Ve spolupráci s grafiky a také s odborníky na marketing a efektivní reklamy vytvářejí stojany vizuálně atraktivní, přitahující pozornost a chytlavé, ale také funkční a praktické pro samotné podnikatele.

Výstavní stojany

Stojan v podobě výstavního stojanu je pohodlnou formou reklamy, protože se dá bez problémů složit a dopravit kamkoliv. Výrobci výstavních stojanů nabízejí zařízení vyrobená z různých materiálů (včetně lepenky, kovu nebo dřeva), aby podnikatelé mohli přizpůsobit typ svým potřebám.

Výstavní stěny

Výstavní stěny neboli reklamní a výstavní stěny, jsou určeny především potenciálním zákazníkům. Je důležité, aby byly vytvořeny na základě příslušného grafického designu-to umožňuje obchodníkovi být jistý, že je lze snadno vyzvednout a jsou vizuálně atraktivní.

Jak vytvořit dobrou reklamní nálepku?

Pokud provozujete firmu, zřejmým problémem je touha dosáhnout maximálního zisku. Chcete-li toho dosáhnout, musíte se řádně postarat o image značky. Zejména po grafické stránce. Jedním z řešení, které upoutá pozornost zákazníka, může být vytvoření dobré reklamní nálepky. Proč? Protože v dnešní době lidé činí své nákupní volby pomocí svého zraku. Pokud reklamní nálepka obsahuje zajímavé heslo a estetický design, zákazník si jí všimne. Jak vytvořit dobrou reklamní nálepku? Recept je jednoduchý.

Jak připravit šablonu?

Celá praxe by měla začít přípravou grafické šablony, která bude typická pro konkrétní odvětví. Nejčastěji reklamní nálepky přicházejí v následujících formách:

 • oválné,
 • čtvercové,
 • obdélníkové,
 • trojúhelníkové.

Její obsah závisí na vynalézavosti tvůrce. Kromě zvolené grafiky a hesla je důležitou otázkou výběr správných barev. Vše proto, aby reklamní nálepka byla výrazná a její prvky se navzájem neslučovaly. Dobře zvolený kontrast vytvoří její jedinečnost a přehlednost. Heslo musí být srozumitelné a zapamatovatelné. Za zmínku stojí i název společnosti. Aby člověk, který ji uvidí, mohl snadno propojit vizuální vrstvu se jménem značky.

Tisk samolepek

Jak připravit nálepku pro tisk?

Na tom není nic složitého, zejména pro zručného grafika. Samolepky pro tisk se připravují s ohledem na:

 • papír, na kterém bude umístěn tisk,
 • velikost nálepky,
 • tvar celku.

V této chvíli tiskárny nabízejí různé možnosti tisku. Výběr je opravdu působivý, protože všechno souvisí s rychlým vývojem tohoto odvětví. Tiskařské společnosti mají zájem poskytnout koncovému zákazníkovi produkt co nejvyšší kvality. Vzhledem k tomu je třeba si uvědomit, že nálepka bude definitivně ztotožněna se společností, kterou zastupuje.

Jaké informace bude potřebovat tiskárna?

Pokud vaše podnikání závisí na kvalitě reklamních samolepek, pak byste měli věnovat jejich tisku trochu větší rozpočet. Poté, co tiskárna připravila sadu očekávání a poskytla návrh samolepek, může to vše přejít do fáze tisku. Tento proces závisí na množství, které společnost zadává tiskárně. Tiskárna informuje zákazníka o každé fázi plnění objednávky. To je důležité, protože to umožňuje hodnotit délku celého procesu.

Reklamní nálepky spolu se zbytkem vizuálního a marketingového designu společnosti vytvářejí její obraz. Pokud se zabýváme konzistencí všech prvků, pak podnik získává dynamiku a přitahuje zákazníky.

 

Proč nálepky?

Každá společnost opakovaně čelí dilematu, jaké marketingové úsilí realizovat na podporu produktů nebo služeb, které chceme nabídnout našim zákazníkům. Velké společnosti a korporace si mohou dovolit připravit rozsáhlé aktivity, které vyžadují značné finanční náklady. V horší situaci existují menší společnosti. V jejich případě byste měli hledat levnější, ale inteligentní formy získávání potenciálních zákazníků.

Reklamní nálepky

Jednou z těchto forem reklamy jsou reklamní nálepky. Tisk samolepek je levný a jejich design je velmi jednoduchý. Musíte je však připravit velmi promyšleně. Reklamní nálepky lze umístit všude, zejména proto musíme velmi pečlivě promyslet, co na ně chceme umístit. Design by měl obsahovat informace a grafiku, která upoutá pozornost.

Pro marketingové účely mohou být reklamní nálepky použity mnoha způsoby. Zde jsou některé z nich:

 •         Tradiční samolepky jsou reklamní samolepky se zajímavým reklamním sloganem, které jsou umístěny na oknech nebo na podlaze. Musí být dokonale připraveny, aby nejprve získaly pozornost příjemce a poté předaly nejdůležitější informace, které povzbudí potenciálního zákazníka a ten se poté zajímal o naši společnost a nabídku
 •         Propagace nového produktu nebo služby – budou primárně vhodné v kontaktu s našimi stálými zákazníky, kteří již znají nabídku společnosti. Tyto typy samolepek můžeme nalepit na reklamní katalogy zaslané našim zákazníkům, na obálky s fakturami nebo jinou korespondencí.
 •         Samolepky na auto – by měly zaujmout a povzbudit potenciálního zákazníka k akci. Výhodou tohoto typu samolepek je skutečnost, že budou vystaveny na různých místech. Zatímco slabou stránkou je skutečnost, že mnoho lidí bude mít jen okamžik, aby si všimli naší reklamy.
 •         Samolepky na sklo – díky nim bude každá výloha viditelná a zaujme všechny kolemjdoucí. Můžeme na ně umístit název společnosti a reklamní slogan, ale také by byl skvělý nápad umístit informace o pracovních hodinách a o tom, kde lze naši společnost najít online.

Použití reklamních samolepek poskytuje velmi velké možnosti. Každý si určitě najde vhodné řešení. Hlavní je dobře naplánovat reklamní kampaň s jejich využitím. Vzhledem k tomu, že tisk samolepek není drahý, můžete si dovolit experimentovat. Můžeme se pokusit využít různá řešení a umístění, a pak zjistit, které z nich přinášejí nejlepší výsledky. 

 

Není razítko jako razítko

Až do určité doby byla firemní razítka jedním z atributů každého podnikatele. Časy se však mění, razítko dává ještě větší možnosti, a proto se dnes používají v mnoha oblastech života, které se netýkají jen podpisu dokumentů. V současné době už razítka nepoužívají jen předsedové, lékaři nebo právníci. Razítka najdou široké uplatnění mimo jiné jako:

 • Věrnostní programy-výběr správných razítek usnadní zákaznický servis. Zajímavá je také jejich forma, kterou si zapamatuje každý člověk, což nám zároveň zajistí skvělou reklamu.
 • Reklama-moderní technologie nám dávají možnost umístit na razítku vše, co si vymyslíme. Zajímavá grafika, logo společnosti nebo reklamní slogan bude vypadat skvěle na všech druzích dokumentů, letáků nebo reklamních katalogů. Dobře a zajímavě připravené jistě upoutají pozornost potenciálního zákazníka
 • Označování dokumentů-tento způsob použití razítek ocení každý účetní a zaměstnanci správy každé společnosti. Při správném označování dokumentů bude mnohem jednodušší a rychlejší je najít. S příslušnými razítky bude v dokumentaci vládnout řád a pořádek. Kromě toho například datumová a číselná razítka zkracují dobu popisu dokumentů.
 • Tradiční firemní razítka-obsahují základní informace o společnosti. Můžeme na ně dát název společnosti, DIČ, údaje, jméno a funkci majitele razítka. Jsou skvělé při podpisu důležitých dokumentů.
 • Razítko faksimile je kopie podpisu vyrobeného na razítku. Tento údaj nelze použít jako oficiální podpis, ale je to skvělé pro lidi, kteří potřebují podepsat mnoho neoficiálních dokumentů, jako jsou, například, osvědčení, diplomy, uznání, certifikáty, blahopřání, poděkování, katalogy a letáky.

Razítka se budou hodit v každé společnosti. Jsou velmi praktická a díky nim se práce našich zaměstnanců určitě sníží a zjednoduší. V současné době máme na trhu mnoho druhů razítek k výběru. Můžeme sami rozhodnout o velikosti, formátu nebo barvě našeho firemního razítka. Pro zaneprázdněné budou vynikající volbou online razítka. Je to velmi pohodlný způsob, jak objednat produkt, který nás zajímá. Ve vybrané on-line tiskárně stačí vybrat vzor, barvu a obsah, který bude umístěn na razítko a poté objednat. Naše razítko bude doručeno na Vámi vybrané místo. 

 

Jak připravit profesionální vizitky pro fotografa?

První dojem je obvykle velmi důležitý při jednání s klientem. Při vytváření profesionálního obchodního obrazu mohou pomoci vhodně navržené vizitky. Budou se hodit také fotografům, i když jejich práce obvykle nesouvisí s přehnanou formalitou. Tato extrémně dynamická profese však vyžaduje neustálý kontakt s lidmi a dobrý dojem může přispět k získání nových objednávek a doporučení. Chcete-li přilákat zákazníky k prohlížení portfolia, stojí za to mít vizitky odlišné od tradičních obchodních odznaků.

Originální projekt

Klíčem při navrhování vizitky pro fotografa je především dobrý nápad. Čím lépe promyšlený koncept, tím větší šance na úspěch. Estetická vizitka rozhodně nebude vyhozena zákazníkem a možná ji dokonce bude chtít udržet navždy. Osvědčenou variantou je například umístění fotografie představující obchodní profil na zadní straně. Výběr správného snímku může být obtížný, zvláště pokud se fotograf specializuje na různé oblasti. Nic však nebrání připravení několika různých verzí a jejich rozdávání zákazníkům střídavě.

Kreativní řešení

Několik snímků není vždy dostačující k tomu, aby dostatečně prokázaly schopnosti fotografa. Vizitka však může sloužit jako miniaturní portfolio, které má podobu malé knížky. Než ji vložíte do peněženky nebo kapsy, každý zákazník si ji určitě bude chtít chvíli prohlédnout. Navzdory malým rozměrům je tato forma alba schopna účinně upoutat pozornost potenciálního zákazníka. Stojí za připomenutí, že vizitky pro fotografa nemusí být nutně vyrobeny z papíru. V současné době se v polygrafii stále častěji používají nestandardní materiály. Dokonce i použití obyčejného průhledného plastu může pozitivně zvýraznit fotografický základ.

Vlastní formát

Zajímavým způsobem, jak povzbudit zákazníky, může být vlastní velikost vizitky. Často má použití neobvyklého formátu má své opodstatnění a velmi účinně přispívá k propagaci fotografa. Odlišné od standardních forem vizitek jsou čtvercové, které jsou skvělé pro podnikání zaměřené na sociální média. Zajímavým nápadem jsou například vizitky pro fotografa v podobě snímků známých z Instagramu. Neomezené možnosti také umožňují vytvořit černobílou šablonu, která simuluje skutečný negativ. V případě časté spolupráce s vážnými nebo konzervativními zákazníky však optimálním řešením paradoxně může být nejtradičnější forma vizitky.

Vizitky pro fotografa

Kromě estetické stránky by vizitka pro fotografa měla plnit i určité praktické funkce. Dokonce i nejefektivnější šablona může být zbytečná, pokud není schopna se adekvátně sladit se specifikami práce fotografa a charakterem jeho činnosti. V každém případě by vizitka měla splňovat základní reklamní principy a zároveň by měla být charakterizována jasným a srozumitelným uspořádáním. Aby byly všechny prvky připraveny bezchybně, stojí za to projekt svěřit profesionálnímu grafickému designérovi. On je nejen schopen nejlépe vybrat tvar a styl vizitky pro fotografa, ale také se postarat o optimální umístění loga, kontaktních údajů a jiných prvků rozvržení.

 

Desky Dibond – co je to a použití

Co jsou desky Dibond? Jednoduše řečeno, je to kompozitní materiál prodávaný jako desky různých velikostí. Skládají se ze tří vrstev. Vnější vrstvy hliníku jsou spojeny jádrem z měkkého polyethylenu. Co můžeme získat s takovou konstrukcí?

Tyto desky se kvůli použitým materiálům vyznačují nízkou hmotností, tuhostí (vyšší než PVC desky) a trvanlivostí. Protože se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, jsou skvělé pro venkovní použití. Díky chemickému a mechanickému spojení těchto vrstev jsou extrémně odolné vůči vrstvení. Tloušťka desky začíná od dvou milimetrů. Můžete také zvolit barvu a texturu vrstev. Například vnější vrstvy mohou být lesklé v bílé a černé nebo matné barvě. Stále častěji nacházejí uplatnění v domácích, výrobních nebo reklamních pracích.

Použití

Deska Dibond je stále více využívána společnostmi zabývajícími se reklamními produkty, jako jsou štíty nebo „cedule“. Je známo, že venkovní reklama nebo cedule jsou venku po celý rok, takže musí být odolné proti řadě atmosférických faktorů. Kromě toho jsou desky dibond vhodné pro tisk nebo lepení fólií. Další výhodou je možnost jakéhokoli mechanického zpracování, jako je řezání, ohýbání, vrtání nebo frézování. Abychom to shrnuli, poskytuje vám nekonečné možnosti pro vytváření reklam a štítů všech velikostí a tvarů.

Dalším faktorem, který ovlivňuje stále častější používání tohoto materiálu, je vysoká mechanická odolnost. Zejména když jsou reklamy umístěny v nízkých výškách, kde k nim mají kolemjdoucí volný přístup. Vlastnosti materiálu způsobuje, že je odolnější vůči nárazům a dalším pokusům o zničení. Zvláště žádoucí vlastnost, když jsou umístěny na trzích nebo v centrech velkých měst. Některé společnosti nebo obchody dávají přednost použití desek dibond pro stavbu příček nebo obložení obchodů.