Proč nálepky?

Každá společnost opakovaně čelí dilematu, jaké marketingové úsilí realizovat na podporu produktů nebo služeb, které chceme nabídnout našim zákazníkům. Velké společnosti a korporace si mohou dovolit připravit rozsáhlé aktivity, které vyžadují značné finanční náklady. V horší situaci existují menší společnosti. V jejich případě byste měli hledat levnější, ale inteligentní formy získávání potenciálních zákazníků.

Reklamní nálepky

Jednou z těchto forem reklamy jsou reklamní nálepky. Tisk samolepek je levný a jejich design je velmi jednoduchý. Musíte je však připravit velmi promyšleně. Reklamní nálepky lze umístit všude, zejména proto musíme velmi pečlivě promyslet, co na ně chceme umístit. Design by měl obsahovat informace a grafiku, která upoutá pozornost.

Pro marketingové účely mohou být reklamní nálepky použity mnoha způsoby. Zde jsou některé z nich:

  •         Tradiční samolepky jsou reklamní samolepky se zajímavým reklamním sloganem, které jsou umístěny na oknech nebo na podlaze. Musí být dokonale připraveny, aby nejprve získaly pozornost příjemce a poté předaly nejdůležitější informace, které povzbudí potenciálního zákazníka a ten se poté zajímal o naši společnost a nabídku
  •         Propagace nového produktu nebo služby – budou primárně vhodné v kontaktu s našimi stálými zákazníky, kteří již znají nabídku společnosti. Tyto typy samolepek můžeme nalepit na reklamní katalogy zaslané našim zákazníkům, na obálky s fakturami nebo jinou korespondencí.
  •         Samolepky na auto – by měly zaujmout a povzbudit potenciálního zákazníka k akci. Výhodou tohoto typu samolepek je skutečnost, že budou vystaveny na různých místech. Zatímco slabou stránkou je skutečnost, že mnoho lidí bude mít jen okamžik, aby si všimli naší reklamy.
  •         Samolepky na sklo – díky nim bude každá výloha viditelná a zaujme všechny kolemjdoucí. Můžeme na ně umístit název společnosti a reklamní slogan, ale také by byl skvělý nápad umístit informace o pracovních hodinách a o tom, kde lze naši společnost najít online.

Použití reklamních samolepek poskytuje velmi velké možnosti. Každý si určitě najde vhodné řešení. Hlavní je dobře naplánovat reklamní kampaň s jejich využitím. Vzhledem k tomu, že tisk samolepek není drahý, můžete si dovolit experimentovat. Můžeme se pokusit využít různá řešení a umístění, a pak zjistit, které z nich přinášejí nejlepší výsledky.