K čemu slouží letáky?

Jedním z nejoblíbenějších nosičů reklamního sdělení je leták. Její název pravděpodobně pochází z pomíjivosti tohoto typu materiálu. Život letáku je obvykle intenzivní, ale krátký. Letáky shromážděné v knihovnách a archivech jsou seskupeny do kategorií letákového tisků. Letáky jsou součástí reklamy sloužící k propagačním nebo informačním účelům. Všechny jejich vlastnosti jsou vybírány tak, aby byly snadno distribuovány.

K čemu slouží letáky?

Leták se obvykle objevuje ve formě jednoho listu s jedno nebo oboustranným potiskem. Občas má podobu rozkládací brožury a nepřesahuje 4 stránky. Materiál, ze kterého se vyrábí letáky, obvykle patří mezi nejlevnější z nabídky tiskáren. Nejčastěji se používá ofsetový nebo křídový papír s nejnižší gramáží od 90 do 70 let. Oboustranný tištěný leták sděluje:

  • základní informace o společnosti, instituci nebo politické organizaci
  • oznamuje kulturní, sociální, sportovní, turistická událost
  • propaguje produkt
  • vybízí k účasti, nákupi, zájmu

Letáky používají v komunikaci s příjemcem instituce volnočasových aktivit, společenské a politické organizace, ale také podnikatelé, kteří chtějí informovat co nejvíce příjemců o výhodách jimi vyráběných výrobků.

Vkládání letáků, tedy rychlý přístup k příjemci

Vkládání letáků je jednou ze služeb patřících k marketingové a reklamní činnosti. Spočívá ve vkládání do časopisů a dalších tištěných materiálů-letáků. Pro vložení se používád:

  • denní tisk
  • časopisi mající vložky, tématické magazíny
  • všechny časopisy
  • knihy
  • kalendáře
  • katalogy

 

Náklady na vkládání letáků

Vkládání letáků se provádí obvykle ručně. Proto náklady na službu závisí na mnoha faktorech specifických pro konkrétního vydavatele. Služba vkládání je objednána buď spolu s tiskem letáků, nebo jsou letáky doručeny vydavateli. Někteří zákazníci také používají konverzi letáků předtím, než se ocitnou uvnitř tištěného materiálu. Vkládání je prováděno ručně zaměstnanci vyškolenými v tomto druhu činnosti.

Letáky a služba vkládání letáků spolu s nejčtenějším vydavatelstvím poskytuje zákazníkovi záruku, že osloví obrovské publikum. Čím je nakladatelství čtenější a má více prodejů, tím nižší jsou náklady na vložení. Proto je třeba vždy dobře promyslet místo vložení a název nakladatelství, které může mít například dodatečnou průmyslovou vložku, jež je blízká činnosti zákazníka. Pak nejenže dosáhne svým letákem široké publikum, ale má také záruky, že stejný příjemce má předem zájem o předmět jeho reklamy.

 

 

 

Napsat komentář