Co je to vkládání?

Vkládání je slovo pocházející z anglického „insert“, tedy „vkládat“. Tento termín je spojen se sběrem produktů. Není to nic jiného než přidávání dalších prvků do hlavního produktu, jako jsou letáky, vzorky, pozvánky nebo reklamní předměty. S vkládání  se můžete setkat hlavně při nákupu tisku nebo knih. Zadává se pro reklamní účely.

Jak probíhá proces vkládání?

Vkládání může mít jednu z následujících forem:

  • fóliování,
  • vlepení,
  • obálkování.

Fólie je používaná při připojování doplňkových předmětů (poznámkové bloky, CD), například k barevným časopisům. Vlepování se hodí při připojování vzorků kosmetiky do katalogů. Obálkování je umístěním produktů do obálek, v nichž najdete reklamní letáky, pozvánky na události nebo reklamní schůzky.

Kdo se věnuje vkládání?

Firmy mohou službu vkládání realizovat ve svém vlastním rozsahu, není to však vždy možné kvůli otázkám týkajícím se vybavení pracoviště nebo lidských zdrojů. Z tohoto důvodu je tento proces nejčastěji svěřován firmám třetích stran, které se zabývají co-packingem a podobnými službami. Profesionální zhotovení je možné za pomoci kvalifikovaných pracovníků a moderního technologického parku. Je třeba si uvědomit, že ne všechny činnosti v tomto procesu mohou být prováděny stroji. Vkládání (https://justprint.cz) by mělo být provedeno tak, aby se během přepravy předměty neodlepovaly.

Vyplatí se vkládání?

Hlavní výhodou vkládání je možnost oslovit velké množství potenciálních zákazníků. To je výhodné řešení pro obě strany – vydavatelé novin a časopisů mohou prodávat více kopií díky předmětům, které jsou zajímavé pro zákazníky a společnosti objednávající tuto službu dostanou možnost levně a efektivně propagovat své výrobky. Zákazníci jsou s tímto typem aktivit spokojeni také proto, že s volnými vzorky se mohou seznámit s novou značkou a například vyzkoušet novou kosmetiku.

Vkládání-obrovské množství možností

V dnešní době jsou reklamy často rušivé a únavné pro publikum, které se jim začíná jednoduše vyhýbat. Společnosti by proto měly hledat řešení, která jim umožní efektivně propagovat služby a produkty. Jednou z možností může být vkládání, tedy přidávání předmětů k produktům, jako jsou časopisy nebo knihy. Díky němu získají zákazníci například bezplatné vzorky kosmetiky nebo pozvánky na reklamní setkání a seznámí se s novou značkou.