Jak vytvořit reklamní katalog?

Reklamní katalogy se týkají odvětví, která nabízejí určité množství zboží nebo služeb. Jejich úkolem je představit zákazníkovi celou nabídku společnosti, stručnou historii a přístup, který ji vyzdvihuje na pozadí konkurentů. Katalogy přicházejí ve dvou formách: tištěné nebo digitální. Vytvoření takového souboru umožňuje dotyčnému člověku blíže se seznámit s aktivitami a také na sebe upoutat pozornost. Pokud je celek doprovázen bohatým a výrazným grafickým designem, tím lépe. Zvýšený zájem může způsobit, že poptávka po službách bude větší, což v důsledku toho zvýší příjmy několikanásobně.

Jak vytvořit strukturu katalogu?

Před vytvořením samotného obsahu a grafiky je nutné provést příslušnou analýzu a určit potřebu tvorby katalogu. Nejlepší je zvážit, jaké bude publikum, co se mu bude líbit, to znamená jeho preference, jazyk a styl katalogu, obsah katalogu a rozpočet, který je k dispozici pro tisk.

Struktura informací obsažených v reklamním katalogu musí být transparentní a srozumitelná, aby čtenář okamžitě pochopil, s jakou sférou činnosti má do činění. Reklamní katalog musí být mapou, po které se čtenář bude pohybovat. To mu usnadní rozhodování, zda chce koupit určitý produkt nebo využít nabízenou službu.

Jaké informace by měl katalog obsahovat?

Reklamní katalogy by měly být založeny na správném grafickém uspořádání. Správně vybrané fotografie a grafika dávají divákovi pobídky, které vedou k využívání výhod společnosti. Texty a popisy by měly sloužit spíše jako doplněk informací. Lidé nakupují očima, protože většina z nich jsou vizuálními typy. Tím, že k tomu přidáte příjemné asociace, přiblížíte klienta správnému řešení. Katalog by měl obsahovat:

  • dobře navržené grafické zpracování,
  • decentní hesla a konkrétní popisy,
  • přehlednost sdělení.

Jak provést tisk katalogu?

Tisk katalogů je velmi důležitý. Část lidí je stále zvyklá používat fyzické nosiče informací. Tímto způsobem jste blíže k zákazníkovi, který chce využít poskytovaných služeb nebo koupit daný produkt. Přizpůsobení barev v celé konvenci je také důležité, protože čitelnost všeho je základem dobře vytvořeného katalogu.

Důležitá je i složení katalogu, tedy lepeného nebo sešívaného tvaru. Sešívané katalogy se vyznačují lepší pevností díky způsobu, jakým se strany vzájemně spojují. Nitě jsou odolnější než lepidlo a nejsou tak snadno poškozeny ani roztrhány.

Vytvořením kvalitního reklamního katalogu se může zákazník lépe identifikovat s vaší značkou. Uvidí tak řadu řešení nebo produktů nabízených poskytovatelem služeb. Bude mít vše po ruce, což usnadní očekávané rozhodnutí.