Digitální nebo ofsetový tisk?

Digitální tisk spočívá v tisku přímo ze souboru na laserové nebo inkoustové tiskárně bez nákladných tiskových forem. Je cenově výhodný pro malé objemy a velkou různorodost tisku. Navíc online tiskárna nabízí tisk „na počkání“ v případě jednotkových množství a během několika hodin, pokud je objem mírně větší nebo vyžaduje další vazbu (skládání, šití, vázání).

Digitální tisk nabízí velmi krátký čas na vytištění první kopie. Kromě toho, první kopie je výtiskem, na jehož základě lze snadno posoudit kvalitu tisku, není nutné dělat drahé zkušební kopie.

Výtisky z profesionálních laserových tiskáren jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže není nutná další ochrana.

Digitální tisk umožňuje přizpůsobit výtisky, každý list se může lišit, aniž by to ovlivnilo cenu vydání.

Digitální tisk

Digitální tiskárna má vyšší náklady na tisk jedné kopie (ve srovnání s ofsetovým tiskem). Cena kopie s rostoucím nákladem neklesá tak rychle jako v případě ofsetového tisku. Digitální tisk je tedy efektivní z hlediska nákladů v řádu desítek až několika set listů se stejnou grafikou. Digitální tisk na profesionální tiskárně nabízí jen o něco horší a často srovnatelnou kvalitu tisku ve srovnání s ofsetovým tiskem.

Digitální tisk lze provádět na laserových a vodních (inkoustových, pigmentových) zařízeních. Laserová zařízení se obvykle používají pro větší objemy, zatímco inkoustová zařízení se používají pro větší formáty (plotry).

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk má velmi nízké náklady na jeden list, ale na druhé straně jsou náklady na přípravu výroby vysoké. Kromě výroby tiskových desek je třeba řádně připravit tiskařský stroj. Náklady na tisk jednoho listu se tedy s rostoucím nákladem rychle snižují.

Ofsetový tisk kromě nízké jednotkové ceny při velkém objemu nabízí vysokou kvalitu. Skládá se na ní přesnost vykreslování všech barev, přesné sladění grafiky na listu, možnost použití dalších barev, větší možnosti zušlechtění a vazby. Ofsetový tisk má větší možnosti tisku na různé podklady, také na silnou lepenku a kartony.

Firemní kalendáře. Reklama, která pracuje po celý rok!

Tisk a distribuce reklamních kalendářů, včetně firemních, je marketingová činnost, která je trvale vysoce efektivní za nízkou cenu. Mezi jinými formami tradiční reklamy vynikají kalendáře především proto, že jsou užitečné. Zatímco na ostatní reklamní předměty se rychle zapomíná, kalendář zůstává s uživatelem po celý rok. Pokud je postaráno o jejich atraktivní formu, firemní kalendáře jsou opravdu pěkný dárek a nejsou spojovány s rušivou reklamou.

Lištované kalendáře

Lištované kalendáře jsou jinými slovy plakáty zakončené na obou stranách pevnou lištou. Ideální, pokud chcete do kalendáře zahrnout hodně obsahu, jak je uvedeno v příkladu. Budou také dobře fungovat jako firemní reklamní dárek – pak byste měli zvážit umístění v nich pouze firemního loga (rozumné velikosti) a zbývající prostor věnovat pěkné a zajímavé grafice. Čím větší je estetická hodnota a méně rušivá reklama, tím větší je pravděpodobnost, že příjemce bude chtít ozdobit jednu ze zdí kalendářem.

Spirálové kalendáře

Nový měsíc – nová grafika, tedy kalendář, který nebude nudit. Díky této rozmanitosti jsou velmi oblíbené a často používané. Někteří je také používají jako plánovač, takže stojí za to ponechat prostor pro poznámky při jednotlivých dnech.

Z marketingového hlediska je největší výhodou spirálních kalendářů to, že umožňují prezentovat nabídku společnosti atraktivním způsobem, pokud se jen zainvestuje do dobrých fotografií nebo vynalézavého grafika. Mistři žánru, jako je Pirelli, ani neukazují své výrobky na fotografiích. Jejich ikonický, vyhledávaný po celém světě kalendář obsahuje pouze umělecké ženské akty. Jejich kalendáře jsou sice šity, ale princip je stejný.

Trojdílné kalendáře

Velmi praktické: jedním pohledem můžete obejmout aktuální měsíc, stejně jako předchozí a nadcházející. Oceňují je zejména úředníci, účetní, zaměstnanci v oblasti lidských zdrojů a všichni ostatní, jejichž profese je spojena s obecně chápaným papírováním. Někteří z denní úpravy zobrazení data dokonce činí ranní rituál. Tyto nástěnné kalendáře jsou v kanceláři opravdu vítány a určitě v nich najdou své místo. Skromnější a praktičtější verzí jsou jednodílné kalendáře, kde předchozí a následující měsíce jsou zobrazeny na spodní straně téže karty, jako aktuální měsíc.

Jak navrhnout reklamní leták ve 3 jednoduchých krocích

Stojíte před úkolem vytvořit papírové marketingové materiály? Jsou nezbytné v každé společnosti. Chcete vědět, jak vytvořit projekt reklamního letáku? Nebo možná v jakém programu vytvořit reklamní brožuru? Zde je několik jednoduchých kroků, které vám pomohou navrhnout letáky.

Reklamní leták – krok 1

Psaní marketingových textů – nelze popřít, že distribuce letáků ve formě, kterou dobře známe z čelních skel našich aut nebo poštovních schránek, má jen málo společného s dnes populární personalizací sdělení. Ale i přes všechno je i nejjednodušší text na nejběžnějším letáku plnohodnotnou zprávou a mělo by se mu věnovat přiměřenou pozornost. Naplánujte, na koho směřujete vaši zprávu: lidé na pláži, které chcete informovat o nové diskotéce v Doksech, nebo možná vážní muži s huňatými kníry, kterým chcete prodat velké žluté stavební stroje? Mluvte jazykem příjemce a budete pochopeni.

Reklamní leták – krok 2

Co by mělo být na letáku – základními body v obsahu každého letáku jsou: 

• velké, velké, ještě větší logo, obvykle nahoře;

• hned pod tím nadpis – nejčastěji slogan společnosti, hlavní náplň činnosti nebo informace o konkrétní marketingové kampani;

• položková, zkrácená nabídka společnosti, seznam vybraných produktů, menu nebo podrobnosti o reklamní akci;

• kontaktní údaje: celé jméno společnosti, adresa, telefon, e-mail, web.

Reklamní leták – krok 3

Design a materiál je posledním krokem. Dobrá internetová tiskárna umožňuje tisk v mnoha formátech: od A7 přes A6, A5, A4, do A3. Hmotnost lesklého křídového papíru, na kterém jsou tištěny letáky, se pohybuje v rozmezí od 130 g přes 170 g až do 250 g. Vybrat jednoduché nebo skládací? Závisí to hlavně na prostoru potřebném pro obsah. Primární funkcí letáku je informační funkce. Má předkládat nabídku nebo mluvit o konkrétní akci, takže musí být čitelný a jasně zobrazovat zprávu.

Zbývá zasazení do přijatého barevného schématu a spárování fontů tak, aby vytvářely atraktivní kompozice. Zde vše závisí na vaší kreativitě a dovednosti. U firemních brožur určených například pro potřeby výstavních veletrhů je to o něco jednodušší, protože jsou částečně založeny na fotografiích poskytnutých zákazníkem