Jak se inzerovat v turistice? Přesvědčivě!

Zdá se, že dnešní turista může naplánovat celou cestu po celém světě, aniž by vstal od počítače. Lze v současné době oslovit zákazníka turistického průmyslu tradiční reklamou? Popularita papírových publikací naznačuje, že stále představují cennou formu reklamy lákající informačními hodnotami a barevnými ilustracemi na dosah ruky.

Nutnost intenzivní propagace atraktivních materiálů a barevných publikací je způsobena zvláštnostmi turistických produktů. Letáky, katalogy, složky nebo průvodci by měli nejen informovat o nabídce, ale především vizualizovat její nehmotné produkty. Propagační materiál – podrobně popisující turistické atrakce a ilustrující jejich velké množství fotografií jsou pro turisty jedinečnou náhradou dovolené snů, kterou využijí teprve nějakou dobu po koupi. Veškeré publikace – elektronické publikace i tištěné propagační materiály hrají důležitou roli v marketingových aktivitách v turistickém sektoru.

Příklady propagačních materiálů v cestovním ruchu:

• katalogy a cestovních kanceláří, ubytovacích zařízení 

• brožury na podporu balíčků služeb (např. aktivní dovolená, tematické výlety) 

• letáky s turistickými atrakcemi 

• reklamní letáky turistických služeb, např. půjčoven, přepravců 

• propagační letáky, brožury last minute

Správně připravené a atraktivní publikace vytváříme nejen pro zákazníka, který hledá konkrétní informace, ale také pro vytvoření potřeb a zájem o následující produkty.

Reklamní letáky – stojí za to je ještě dělat?

Propagační materiály mohou nejen vzbudit potřeby a pomáhat zákazníkovi při určování jeho preferencí, ale také využít okamžik, kdy jejich pomocí přijímá rozhodnutí. Stačí zahrnout objednávkový formulář do adresáře nebo složky, abyste usnadnili nákup zájezdu nebo dovolené. Tato forma by měla být použita ke shromažďování údajů a také k určení preferencí zákazníka, abyste následně mohli vést další marketingovou komunikaci. Je důležité, aby to bylo co nejvíce zaměřeno na zájmy klienta.

Reklamní hodnotu mají také všechny materiály zdarma, které turisté často sami hledají v kancelářích cestování či informačních bodech – průvodce, nebo informační databáze hotelových lůžek, bezplatné mapy, jízdní řády místních dopravců nebo letáky s novinkami, například kulturními. Je třeba dbát na to, aby v turisticky navštěvovaných lokalitách byly materiály naší společnosti, a to nejlépe v několika jazycích.

Vizuální identifikace letáků

Nesmíme zapomínat, že všechny propagační materiály naší společnosti plní funkci image. Při jejich navrhování je třeba dbát nejen na atraktivní prezentaci nabídky, ale také na příslušnou prezentaci loga. Veškeré vizuální zpracování tištěných materiálů má podpořit nejen výběr navrhované nabídky, ale zároveň vytvořit image společnosti. Proto stojí za to postarat se o kvalitu publikace jak v grafickém, tak v tištěném plánu.

Digitální nebo ofsetový tisk?

Digitální tisk spočívá v tisku přímo ze souboru na laserové nebo inkoustové tiskárně bez nákladných tiskových forem. Je cenově výhodný pro malé objemy a velkou různorodost tisku. Navíc online tiskárna nabízí tisk „na počkání“ v případě jednotkových množství a během několika hodin, pokud je objem mírně větší nebo vyžaduje další vazbu (skládání, šití, vázání).

Digitální tisk nabízí velmi krátký čas na vytištění první kopie. Kromě toho, první kopie je výtiskem, na jehož základě lze snadno posoudit kvalitu tisku, není nutné dělat drahé zkušební kopie.

Výtisky z profesionálních laserových tiskáren jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže není nutná další ochrana.

Digitální tisk umožňuje přizpůsobit výtisky, každý list se může lišit, aniž by to ovlivnilo cenu vydání.

Digitální tisk

Digitální tiskárna má vyšší náklady na tisk jedné kopie (ve srovnání s ofsetovým tiskem). Cena kopie s rostoucím nákladem neklesá tak rychle jako v případě ofsetového tisku. Digitální tisk je tedy efektivní z hlediska nákladů v řádu desítek až několika set listů se stejnou grafikou. Digitální tisk na profesionální tiskárně nabízí jen o něco horší a často srovnatelnou kvalitu tisku ve srovnání s ofsetovým tiskem.

Digitální tisk lze provádět na laserových a vodních (inkoustových, pigmentových) zařízeních. Laserová zařízení se obvykle používají pro větší objemy, zatímco inkoustová zařízení se používají pro větší formáty (plotry).

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk má velmi nízké náklady na jeden list, ale na druhé straně jsou náklady na přípravu výroby vysoké. Kromě výroby tiskových desek je třeba řádně připravit tiskařský stroj. Náklady na tisk jednoho listu se tedy s rostoucím nákladem rychle snižují.

Ofsetový tisk kromě nízké jednotkové ceny při velkém objemu nabízí vysokou kvalitu. Skládá se na ní přesnost vykreslování všech barev, přesné sladění grafiky na listu, možnost použití dalších barev, větší možnosti zušlechtění a vazby. Ofsetový tisk má větší možnosti tisku na různé podklady, také na silnou lepenku a kartony.