METODA NA ÚSPĚŠNÝ REKLAMNÍ LETÁK

Mnoho lidí se stále zajímá, zda je v současné době používání reklamních letáků efektivní. Kdysi jeden z nejpopulárnějších reklamních nosičů je nyní používán mnohem méně. Ale jste si jisti, že letáky jsou slabší formou reklamy? Je to stále reklamní materiál, který se dá rozdávat doslova všude, takže možná problém je nedostatek kreativních nápadů na jejich přípravu. Reklamní leták navržený promyšleným a zajímavým způsobem rozhodně neskončí v koši chvíli po jeho předání. Určitě přitáhne pozornost, zaujme a pak přesvědčí příjemce, aby dále jednal.

tisk letáků

Zde je několik tipů, co dělat, aby náš leták vzbudil zájem potenciálního zákazníka:

  •         Zajímavý tvar-každý, kdo slyší slogan „leták„, okamžitě myslí na kus nekvalitního papíru standardního obdélníkového tvaru. Moderní technologie nám dávají možnost přípravy něčeho zcela jiného. Mohou být připraveny na kvalitní papír, mohou být skládané. Zajímavým řešením jsou 3D letáky, které při rozkladu získávají zajímavé tvary a vyhrazené místo předává nejdůležitější informace.
  •         Zajímavá barevná škála-intenzivní barvy a zajímavá grafika jistě upoutají pozornost těch nejodolnějších lidí. Dokonce i když nebudou mít zájem o náš produkt nebo službu, ocení samotnou brožuru pro design.
  •         Výhody pro zákazníka-letáky se nejčastěji používají v oblasti obchodu a stravování. Takže místo toho, abychom na leták umístili celou řadu informací, udělejme z něj slevovou kartu nebo voucher na bezplatný doplněk k Vaší objednávce.
  •         Použití pro jiné účely-přimějme potenciálního zákazníka, aby si chtěl náš leták schovat. Dáme na něj například kuchařský recept, radu nebo další zajímavé informace, které se v budoucnu budou hodit. Díky tomu jsme si jistí, že osoba obdarovaná naším letákem se k němu opět vrátí, tentokrát v klidu, a ne na běhu.

Nápadů je mnoho, stačí trocha kreativity. Většina společností vytváří letáky, takže naším hlavním úkolem je vyniknout na jejich pozadí. Náklady na zajímavé letáky jsou mnohem vyšší než ty klasické, ale tento typ investice stojí za tyto náklady. Jsme přesvědčeni, že takto připravený leták nebude listem papíru, který se za pár vteřin ocitne v koši. 

 

Jak se inzerovat v turistice? Přesvědčivě!

Zdá se, že dnešní turista může naplánovat celou cestu po celém světě, aniž by vstal od počítače. Lze v současné době oslovit zákazníka turistického průmyslu tradiční reklamou? Popularita papírových publikací naznačuje, že stále představují cennou formu reklamy lákající informačními hodnotami a barevnými ilustracemi na dosah ruky.

Nutnost intenzivní propagace atraktivních materiálů a barevných publikací je způsobena zvláštnostmi turistických produktů. Letáky, katalogy, složky nebo průvodci by měli nejen informovat o nabídce, ale především vizualizovat její nehmotné produkty. Propagační materiál – podrobně popisující turistické atrakce a ilustrující jejich velké množství fotografií jsou pro turisty jedinečnou náhradou dovolené snů, kterou využijí teprve nějakou dobu po koupi. Veškeré publikace – elektronické publikace i tištěné propagační materiály hrají důležitou roli v marketingových aktivitách v turistickém sektoru.

Příklady propagačních materiálů v cestovním ruchu:

• katalogy a cestovních kanceláří, ubytovacích zařízení 

• brožury na podporu balíčků služeb (např. aktivní dovolená, tematické výlety) 

• letáky s turistickými atrakcemi 

• reklamní letáky turistických služeb, např. půjčoven, přepravců 

• propagační letáky, brožury last minute

Správně připravené a atraktivní publikace vytváříme nejen pro zákazníka, který hledá konkrétní informace, ale také pro vytvoření potřeb a zájem o následující produkty.

Reklamní letáky – stojí za to je ještě dělat?

Propagační materiály mohou nejen vzbudit potřeby a pomáhat zákazníkovi při určování jeho preferencí, ale také využít okamžik, kdy jejich pomocí přijímá rozhodnutí. Stačí zahrnout objednávkový formulář do adresáře nebo složky, abyste usnadnili nákup zájezdu nebo dovolené. Tato forma by měla být použita ke shromažďování údajů a také k určení preferencí zákazníka, abyste následně mohli vést další marketingovou komunikaci. Je důležité, aby to bylo co nejvíce zaměřeno na zájmy klienta.

Reklamní hodnotu mají také všechny materiály zdarma, které turisté často sami hledají v kancelářích cestování či informačních bodech – průvodce, nebo informační databáze hotelových lůžek, bezplatné mapy, jízdní řády místních dopravců nebo letáky s novinkami, například kulturními. Je třeba dbát na to, aby v turisticky navštěvovaných lokalitách byly materiály naší společnosti, a to nejlépe v několika jazycích.

Vizuální identifikace letáků

Nesmíme zapomínat, že všechny propagační materiály naší společnosti plní funkci image. Při jejich navrhování je třeba dbát nejen na atraktivní prezentaci nabídky, ale také na příslušnou prezentaci loga. Veškeré vizuální zpracování tištěných materiálů má podpořit nejen výběr navrhované nabídky, ale zároveň vytvořit image společnosti. Proto stojí za to postarat se o kvalitu publikace jak v grafickém, tak v tištěném plánu.

Jak navrhnout reklamní leták ve 3 jednoduchých krocích

Stojíte před úkolem vytvořit papírové marketingové materiály? Jsou nezbytné v každé společnosti. Chcete vědět, jak vytvořit projekt reklamního letáku? Nebo možná v jakém programu vytvořit reklamní brožuru? Zde je několik jednoduchých kroků, které vám pomohou navrhnout letáky.

Reklamní leták – krok 1

Psaní marketingových textů – nelze popřít, že distribuce letáků ve formě, kterou dobře známe z čelních skel našich aut nebo poštovních schránek, má jen málo společného s dnes populární personalizací sdělení. Ale i přes všechno je i nejjednodušší text na nejběžnějším letáku plnohodnotnou zprávou a mělo by se mu věnovat přiměřenou pozornost. Naplánujte, na koho směřujete vaši zprávu: lidé na pláži, které chcete informovat o nové diskotéce v Doksech, nebo možná vážní muži s huňatými kníry, kterým chcete prodat velké žluté stavební stroje? Mluvte jazykem příjemce a budete pochopeni.

Reklamní leták – krok 2

Co by mělo být na letáku – základními body v obsahu každého letáku jsou: 

• velké, velké, ještě větší logo, obvykle nahoře;

• hned pod tím nadpis – nejčastěji slogan společnosti, hlavní náplň činnosti nebo informace o konkrétní marketingové kampani;

• položková, zkrácená nabídka společnosti, seznam vybraných produktů, menu nebo podrobnosti o reklamní akci;

• kontaktní údaje: celé jméno společnosti, adresa, telefon, e-mail, web.

Reklamní leták – krok 3

Design a materiál je posledním krokem. Dobrá internetová tiskárna umožňuje tisk v mnoha formátech: od A7 přes A6, A5, A4, do A3. Hmotnost lesklého křídového papíru, na kterém jsou tištěny letáky, se pohybuje v rozmezí od 130 g přes 170 g až do 250 g. Vybrat jednoduché nebo skládací? Závisí to hlavně na prostoru potřebném pro obsah. Primární funkcí letáku je informační funkce. Má předkládat nabídku nebo mluvit o konkrétní akci, takže musí být čitelný a jasně zobrazovat zprávu.

Zbývá zasazení do přijatého barevného schématu a spárování fontů tak, aby vytvářely atraktivní kompozice. Zde vše závisí na vaší kreativitě a dovednosti. U firemních brožur určených například pro potřeby výstavních veletrhů je to o něco jednodušší, protože jsou částečně založeny na fotografiích poskytnutých zákazníkem