Na čem se soustředit při vytváření vizuální identifikace

Každá firma, které záleží na rozpoznatelnosti, by se měla postarat o vizuální identifikaci značky. Celá vizuální identifikace se skládá z mnoha prvků, které tvoří jeden celek. Až donedávna se mělo za to, že podobné aktivity jsou výhodné jen pro velké firmy. Naprostý omyl. Již nějakou dobu začínají i malé firmy působící pouze na místním trhu, rovněž vidět výhody vyplývající z jednotného vzhledu firmy.

Vizuální identifikace firmy – od čeho začít

  • Příprava fází realizace
  • Příprava analýzy konkurence
  • Shromáždění všech propozic a nápadů
  • Výběr vzorů a koloristiky
  • Vyhodnocení přizpůsobení všech složek

Většina z nás má vytváření profesionální vizuální identifikace spojeno s velkými náklady a potřebou pověřit tuto úlohu profesionální firmě. Samozřejmě, velké korporace si to mohou dovolit. Ale není to rozhodně nutné. Mnoho prvků budování vizuální identifikace můžeme udělat sami.

Prvky vizuální identifikace, které můžeme navrhnout sami

  • Hlavičkový papír – je výjimečně důležitým prvkem. Firemní papír je jakousi vizitkou firmy. Tím, že na něj umístíme logo firmy a přizpůsobíme jeho vzhled ostatním komponentům, můžeme si být jisti, že náš dopis nezmizí mezi jinými, a navíc nám zajistí profesionální image
  • Nabídkové složky – jsou nesmírně důležité při podávání nabídek a během obchodních schůzek. Zajímavě navržená nabídková složka od prvního okamžiku vyvolává zájem příjemce
  • Pracovní stejnokroje – skvělým nápadem je postarat se o oblečení pro zaměstnance, které zapadá do vizuální identifikace společnosti. U zaměstnanců vplývá na pocit sounáležitosti se skupinou a u zákazníků zajistí pozitivní názor na firmu
  • Vizitky (https://justprint.cz/produkty/vizitky) – ideálně doplní hlavičkové papíry a nabídkové složky a vytvoří perfektní propagační sadu

Vykonání projektu, výběr barev a vzorů na firemním papíře si určitě můžeme připravit sami. Stojí však za to postarat o profesionální tisk a přípravu ostatních materiálů. Nabídkové složky, vizitky nebo stejnokroje zaměstnanců můžeme navrhnout sami, ale jejich tisk a realizace musí být předán firmě, která má zkušenosti v realizaci takových projektů.

Image firmy je ovlivněna mnoha malými prvky. Vytvářejíc vizuální identifikaci firmy měli bychom mít na paměti, že samotná myšlenka nebude mít vliv na pozitivní zpětnou vazbu zákazníků a nedá nám jistotu, že bude naše značka okamžitě rozpoznatelná. Důležitým prvkem je profesionální příprava, výroba a následná aplikace všech komponentů.