Digitální nebo ofsetový tisk?

Digitální tisk spočívá v tisku přímo ze souboru na laserové nebo inkoustové tiskárně bez nákladných tiskových forem. Je cenově výhodný pro malé objemy a velkou různorodost tisku. Navíc online tiskárna nabízí tisk „na počkání“ v případě jednotkových množství a během několika hodin, pokud je objem mírně větší nebo vyžaduje další vazbu (skládání, šití, vázání).

Digitální tisk nabízí velmi krátký čas na vytištění první kopie. Kromě toho, první kopie je výtiskem, na jehož základě lze snadno posoudit kvalitu tisku, není nutné dělat drahé zkušební kopie.

Výtisky z profesionálních laserových tiskáren jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže není nutná další ochrana.

Digitální tisk umožňuje přizpůsobit výtisky, každý list se může lišit, aniž by to ovlivnilo cenu vydání.

Digitální tisk

Digitální tiskárna má vyšší náklady na tisk jedné kopie (ve srovnání s ofsetovým tiskem). Cena kopie s rostoucím nákladem neklesá tak rychle jako v případě ofsetového tisku. Digitální tisk je tedy efektivní z hlediska nákladů v řádu desítek až několika set listů se stejnou grafikou. Digitální tisk na profesionální tiskárně nabízí jen o něco horší a často srovnatelnou kvalitu tisku ve srovnání s ofsetovým tiskem.

Digitální tisk lze provádět na laserových a vodních (inkoustových, pigmentových) zařízeních. Laserová zařízení se obvykle používají pro větší objemy, zatímco inkoustová zařízení se používají pro větší formáty (plotry).

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk má velmi nízké náklady na jeden list, ale na druhé straně jsou náklady na přípravu výroby vysoké. Kromě výroby tiskových desek je třeba řádně připravit tiskařský stroj. Náklady na tisk jednoho listu se tedy s rostoucím nákladem rychle snižují.

Ofsetový tisk kromě nízké jednotkové ceny při velkém objemu nabízí vysokou kvalitu. Skládá se na ní přesnost vykreslování všech barev, přesné sladění grafiky na listu, možnost použití dalších barev, větší možnosti zušlechtění a vazby. Ofsetový tisk má větší možnosti tisku na různé podklady, také na silnou lepenku a kartony.