Jak navrhnout reklamní leták ve 3 jednoduchých krocích

Stojíte před úkolem vytvořit papírové marketingové materiály? Jsou nezbytné v každé společnosti. Chcete vědět, jak vytvořit projekt reklamního letáku? Nebo možná v jakém programu vytvořit reklamní brožuru? Zde je několik jednoduchých kroků, které vám pomohou navrhnout letáky.

Reklamní leták – krok 1

Psaní marketingových textů – nelze popřít, že distribuce letáků ve formě, kterou dobře známe z čelních skel našich aut nebo poštovních schránek, má jen málo společného s dnes populární personalizací sdělení. Ale i přes všechno je i nejjednodušší text na nejběžnějším letáku plnohodnotnou zprávou a mělo by se mu věnovat přiměřenou pozornost. Naplánujte, na koho směřujete vaši zprávu: lidé na pláži, které chcete informovat o nové diskotéce v Doksech, nebo možná vážní muži s huňatými kníry, kterým chcete prodat velké žluté stavební stroje? Mluvte jazykem příjemce a budete pochopeni.

Reklamní leták – krok 2

Co by mělo být na letáku – základními body v obsahu každého letáku jsou: 

• velké, velké, ještě větší logo, obvykle nahoře;

• hned pod tím nadpis – nejčastěji slogan společnosti, hlavní náplň činnosti nebo informace o konkrétní marketingové kampani;

• položková, zkrácená nabídka společnosti, seznam vybraných produktů, menu nebo podrobnosti o reklamní akci;

• kontaktní údaje: celé jméno společnosti, adresa, telefon, e-mail, web.

Reklamní leták – krok 3

Design a materiál je posledním krokem. Dobrá internetová tiskárna umožňuje tisk v mnoha formátech: od A7 přes A6, A5, A4, do A3. Hmotnost lesklého křídového papíru, na kterém jsou tištěny letáky, se pohybuje v rozmezí od 130 g přes 170 g až do 250 g. Vybrat jednoduché nebo skládací? Závisí to hlavně na prostoru potřebném pro obsah. Primární funkcí letáku je informační funkce. Má předkládat nabídku nebo mluvit o konkrétní akci, takže musí být čitelný a jasně zobrazovat zprávu.

Zbývá zasazení do přijatého barevného schématu a spárování fontů tak, aby vytvářely atraktivní kompozice. Zde vše závisí na vaší kreativitě a dovednosti. U firemních brožur určených například pro potřeby výstavních veletrhů je to o něco jednodušší, protože jsou částečně založeny na fotografiích poskytnutých zákazníkem

Napsat komentář